سایت به زبان فارسی در مرحله آزمایشی است... به ما با ارسال ایمیل در توسعه و بهبود آن کمک کنید contact@awhad.com

شما می توانید از طرق زیر به ما در گسترش تفکر الاحمد، کمک کنید:

فایل های آپلود

شما می توانید دست نوشته ها، مقالات، کتاب ها و غیره را که به شیخ الاحمد و یا شاگردان وی تعلق دارد را برای ما ارسال کنید contact@awhad.com

در پروژه های فعلی شرکت کنید

لطفا در پروژه ی فعلی که نوشتن و بازبینی کتاب ها و دست نوشته ها است شرکت کنید. می توانید با ورود به حساب کاربری خود و رفتن به صفحه پروژه ها این کار را انجام دهید.


راه های دیگر

اگر پیشنهادی دارید که در راه گسترش راه الاحمد به ما کمک می کند، لطفا از طریق ایمیل مقابل با ما در تماس باشید contact@awhad.com