سایت به زبان فارسی در مرحله آزمایشی است... به ما با ارسال ایمیل در توسعه و بهبود آن کمک کنید contact@awhad.com

چشم انداز ما

هدف ما جمع آوری تمام کتاب ها، مقالات و دست نویس هایی است که به شیخ احمد الاحصای و شاگردانش تعلق دارد تا یک کتابخانه ی قابل جستجو ایجاد کنیم و مطالب این مکتب را به شکل مدرن گسترش دهیم. لطفا در رسیدن به این هدف با ما همکاری کنیدبا کلیک کردن بر اینجا

پست های اخیر